N BOX(ホンダ)の中古車データベース 39/302

過去にカータウンで実際に取引された中古車や掲載終了車をメーカー別にまとめております。毎月100件以上更新中!

ホンダ N BOX のデータベース車両

2020/01/11掲載終了

77万円

ホンダ

N BOX

G・Lパッケージ ナビ 車検整備付き

H.25年(2013)

43772km

軽自動車一般

2019/11/27掲載終了

118万円

ホンダ

N BOX

モデューロX G ターボパッケージ

H.25年(2013)

66581km

軽ワンボックスワゴン

2020/03/11掲載終了

84万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.25年(2013)

44515km

軽自動車一般

2020/01/25掲載終了

53万円

ホンダ

N BOX

G ナビ ESC アイドリングS 車検受

H.25年(2013)

73000km

軽自動車一般

2019/12/07掲載終了

119.5万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.29年(2017)

35782km

軽自動車一般

2020/01/30掲載終了

82.8万円

ホンダ

N BOX

GLパッケージ 電動スライドドア オート

H.26年(2014)

60565km

軽自動車一般

2020/08/01掲載終了

売約済み

ホンダ

N BOX

660

H.25年(2013)

28000km

ステーションワゴン

2019/12/23掲載終了

109.1万円

ホンダ

N BOX

G

H.28年(2016)

22307km

軽自動車一般

2020/02/02掲載終了

95万円

ホンダ

N BOX

G・Lパッケージ

H.25年(2013)

50591km

軽自動車一般

2020/01/21掲載終了

99.7万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.26年(2014)

18675km

軽自動車一般

2019/12/24掲載終了

43万円

ホンダ

N BOX

G

H.26年(2014)

98950km

軽自動車一般

2019/11/24掲載終了

109万円

ホンダ

N BOX

660 G・ターボLパッケージ 5ドア

H.28年(2016)

43800km

軽自動車一般

2019/12/28掲載終了

75.8万円

ホンダ

N BOX

G-Lパッケージ

H.26年(2014)

67950km

軽自動車一般

2019/11/25掲載終了

133.8万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

平成元年(1989)

5km

軽自動車一般

2019/11/30掲載終了

97.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

40966km

軽自動車一般

2019/12/03掲載終了

119.8万円

ホンダ

N BOX

G・Lパッケージ

H.28年(2016)

18505km

軽自動車一般

2020/02/18掲載終了

133万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング 衝突軽減カメ

平成元年(1989)

385km

軽自動車一般

2019/11/21掲載終了

142.8万円

ホンダ

N BOX

G・Lホンダセンシング

平成元年(1989)

5km

軽自動車一般

2019/12/26掲載終了

58万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

82892km

軽自動車一般

2019/12/26掲載終了

51万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

99747km

軽自動車一般

menu