N BOX(ホンダ)の中古車データベース 30/302

過去にカータウンで実際に取引された中古車や掲載終了車をメーカー別にまとめております。毎月100件以上更新中!

ホンダ N BOX のデータベース車両

2020/02/23掲載終了

42.8万円

ホンダ

N BOX

660 G 5ドア DCVT 2WD 4

H.24年(2012)

105971km

軽自動車一般

2020/02/12掲載終了

89万円

ホンダ

N BOX

G

H.28年(2016)

42000km

軽自動車一般

2020/02/29掲載終了

185.8万円

ホンダ

N BOX

カスタムG L ターボ ホンダセンシング

H.30年(2018)

12379km

軽ワンボックスワゴン

2020/03/09掲載終了

89万円

ホンダ

N BOX

G

H.28年(2016)

22895km

軽自動車一般

2020/01/30掲載終了

69.7万円

ホンダ

N BOX

G

H.26年(2014)

66000km

軽自動車一般

2020/03/15掲載終了

99万円

ホンダ

N BOX

SSパッケージ

H.26年(2014)

62000km

軽自動車一般

2020/02/03掲載終了

69万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.25年(2013)

79102km

軽自動車一般

2020/07/31掲載終了

119.8万円

ホンダ

N BOX

G-L ホンダセンシング パワースライド

H.29年(2017)

21480km

軽自動車一般

2020/02/01掲載終了

103万円

ホンダ

N BOX

Gタイプ

H.25年(2013)

49965km

軽自動車一般

2020/03/31掲載終了

79.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.27年(2015)

28421km

軽ワンボックスワゴン

2020/02/13掲載終了

89万円

ホンダ

N BOX

G・Lパッケージ

H.25年(2013)

24883km

軽自動車一般

2020/06/03掲載終了

69万円

ホンダ

N BOX

G

H.26年(2014)

68433km

軽自動車一般

2020/09/01掲載終了

109.8万円

ホンダ

N BOX

G スマートキー・LEDライト・届出済未

H.31年(2019)

10km

軽自動車一般

2020/04/03掲載終了

119.8万円

ホンダ

N BOX

G スマートキー・LEDライト・届出済未

H.31年(2019)

10km

軽自動車一般

2020/07/24掲載終了

109.7万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.29年(2017)

38723km

軽自動車一般

2020/01/30掲載終了

82万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.25年(2013)

26458km

軽自動車一般

2020/08/08掲載終了

84.7万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.26年(2014)

33526km

軽自動車一般

2020/01/26掲載終了

67万円

ホンダ

N BOX

G

H.26年(2014)

65241km

軽自動車一般

2020/05/24掲載終了

98万円

ホンダ

N BOX

モデューロX GターボPKG ナビTV Bカメラ

H.25年(2013)

70601km

軽ワンボックスワゴン

2020/08/01掲載終了

売約済み

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.27年(2015)

785459km

軽自動車一般

menu