N BOX(ホンダ)の中古車データベース 27/300

過去にカータウンで実際に取引された中古車や掲載終了車をメーカー別にまとめております。毎月100件以上更新中!

ホンダ N BOX のデータベース車両

2020/03/10掲載終了

50万円

ホンダ

N BOX

C

H.29年(2017)

32358km

軽自動車一般

2020/07/24掲載終了

売約済み

ホンダ

N BOX

G-Lセンシング

H.32年(2020)

5km

軽自動車一般

2020/08/06掲載終了

69.7万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.25年(2013)

38685km

軽自動車一般

2020/02/26掲載終了

115.5万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.27年(2015)

12110km

軽自動車一般

2020/02/22掲載終了

74.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.25年(2013)

69000km

軽自動車一般

2020/02/19掲載終了

66万円

ホンダ

N BOX

G

H.26年(2014)

50593km

軽自動車一般

2020/03/08掲載終了

148万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.29年(2017)

9666km

軽自動車一般

2020/03/02掲載終了

54.8万円

ホンダ

N BOX

G

H.28年(2016)

79990km

軽自動車一般

2020/04/09掲載終了

52.8万円

ホンダ

N BOX

G

H.28年(2016)

98274km

軽自動車一般

2020/03/02掲載終了

59.8万円

ホンダ

N BOX

660 G SSパッケージ 5ドア DC

H.25年(2013)

88488km

軽自動車一般

2020/04/27掲載終了

119万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.29年(2017)

15487km

軽自動車一般

2020/03/22掲載終了

128.8万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

19982km

軽自動車一般

2020/06/17掲載終了

159.9万円

ホンダ

N BOX

カスタム G EX ターボ ホンダセンシング

H.29年(2017)

11042km

軽ワンボックスワゴン

2020/02/23掲載終了

59.8万円

ホンダ

N BOX

SSパッケージ

H.26年(2014)

105710km

軽自動車一般

2020/02/26掲載終了

129.8万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.29年(2017)

35144km

軽自動車一般

2020/02/19掲載終了

78万円

ホンダ

N BOX

SSパッケージ

H.27年(2015)

65416km

軽自動車一般

2020/03/18掲載終了

89万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.28年(2016)

75857km

軽自動車一般

2020/03/01掲載終了

118万円

ホンダ

N BOX

G

H.28年(2016)

17470km

軽自動車一般

2020/04/18掲載終了

89万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.28年(2016)

73917km

軽自動車一般

2020/02/18掲載終了

80万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.25年(2013)

38679km

軽自動車一般

menu