N BOX(ホンダ)の中古車データベース 121/302

過去にカータウンで実際に取引された中古車や掲載終了車をメーカー別にまとめております。毎月100件以上更新中!

ホンダ N BOX のデータベース車両

2018/04/15掲載終了

50万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.27年(2015)

17613km

軽自動車一般

2018/04/26掲載終了

123万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.28年(2016)

11000km

軽自動車一般

2018/06/01掲載終了

99.8万円

ホンダ

N BOX

GLパッケージ

H.25年(2013)

30000km

軽自動車一般

2018/06/16掲載終了

118万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

36912km

軽自動車一般

2018/04/20掲載終了

115.9万円

ホンダ

N BOX

2トーンカラースタイル G Lパッケージ

H.27年(2015)

39996km

軽自動車一般

2018/05/01掲載終了

102万円

ホンダ

N BOX

SSパッケージ

H.25年(2013)

45500km

軽自動車一般

2018/09/18掲載終了

144.8万円

ホンダ

N BOX

G・L Honda SENSING

H.30年(2018)

5km

軽自動車一般

2018/05/23掲載終了

159.8万円

ホンダ

N BOX

その他

H.28年(2016)

10329km

軽自動車一般

2018/05/16掲載終了

86万円

ホンダ

N BOX

G

H.26年(2014)

45963km

軽自動車一般

2019/09/13掲載終了

125万円

ホンダ

N BOX

カスタムG ターボSSパッケージ

H.25年(2013)

34000km

軽ワンボックスワゴン

2018/04/12掲載終了

74.8万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.25年(2013)

51000km

軽自動車一般

2018/05/04掲載終了

69.8万円

ホンダ

N BOX

G

H.25年(2013)

35306km

軽自動車一般

2018/09/15掲載終了

129.8万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.29年(2017)

20km

軽自動車一般

2018/06/11掲載終了

89.8万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

46021km

軽自動車一般

2018/05/15掲載終了

119.8万円

ホンダ

N BOX

G_SSパッケージ

H.27年(2015)

5623km

軽自動車一般

2018/05/01掲載終了

69.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

12260km

軽自動車一般

2018/04/08掲載終了

73万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

69500km

軽自動車一般

2018/04/04掲載終了

141.8万円

ホンダ

N BOX

G・Lホンダセンシング

H.30年(2018)

8km

軽自動車一般

2018/04/06掲載終了

119万円

ホンダ

N BOX

G L

H.28年(2016)

13000km

軽自動車一般

2018/06/05掲載終了

159.8万円

ホンダ

N BOX

G・Lホンダセンシング

H.30年(2018)

3km

軽自動車一般

menu