N BOX(ホンダ)の中古車データベース 114/305

過去にカータウンで実際に取引された中古車や掲載終了車をメーカー別にまとめております。毎月100件以上更新中!

ホンダ N BOX のデータベース車両

2018/07/18掲載終了

102.8万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.25年(2013)

27924km

軽自動車一般

2018/09/26掲載終了

109.8万円

ホンダ

N BOX

G ターボパッケージ

H.25年(2013)

6896km

軽自動車一般

2018/08/26掲載終了

45.8万円

ホンダ

N BOX

H.24年(2012)

134160km

軽自動車一般

2018/10/01掲載終了

148万円

ホンダ

N BOX

G・L Honda SENSING

H.29年(2017)

10km

軽自動車一般

2018/07/09掲載終了

114.3万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.27年(2015)

20682km

軽自動車一般

2018/07/21掲載終了

97.9万円

ホンダ

N BOX

カスタム G Lパッケージ

H.24年(2012)

47993km

軽ワンボックスワゴン

2018/08/06掲載終了

79.8万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

84878km

軽自動車一般

2018/09/02掲載終了

99.9万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.25年(2013)

33007km

軽自動車一般

2018/07/31掲載終了

109.8万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.27年(2015)

12000km

軽自動車一般

2018/07/07掲載終了

50万円

ホンダ

N BOX

G

H.26年(2014)

23885km

軽自動車一般

2018/07/20掲載終了

97.8万円

ホンダ

N BOX

G ターボパッケージ

H.25年(2013)

47235km

軽自動車一般

2018/08/15掲載終了

127.8万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

H.30年(2018)

5km

軽自動車一般

2018/09/20掲載終了

130.8万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

H.30年(2018)

5km

軽自動車一般

2018/07/02掲載終了

107万円

ホンダ

N BOX

G ホンダセンシング

H.29年(2017)

1300km

軽自動車一般

2018/07/10掲載終了

69.8万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.26年(2014)

43500km

軽自動車一般

2018/07/06掲載終了

125万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.29年(2017)

12371km

軽自動車一般

2018/07/02掲載終了

90万円

ホンダ

N BOX

G

H.25年(2013)

39420km

軽自動車一般

2018/08/08掲載終了

89.8万円

ホンダ

N BOX

2トーンカラースタイル G Lパッケージ

H.26年(2014)

79612km

軽自動車一般

2018/08/06掲載終了

77.7万円

ホンダ

N BOX

G・Lパッケージ

H.25年(2013)

41363km

軽自動車一般

2018/08/25掲載終了

98万円

ホンダ

N BOX

カスタム G Lパッケージ

H.25年(2013)

27551km

軽ワンボックスワゴン

menu