N BOX(ホンダ)の中古車データベース 108/305

過去にカータウンで実際に取引された中古車や掲載終了車をメーカー別にまとめております。毎月100件以上更新中!

ホンダ N BOX のデータベース車両

2018/08/26掲載終了

79.8万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.28年(2016)

7524km

軽自動車一般

2018/09/16掲載終了

149万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

5km

軽自動車一般

2018/10/01掲載終了

149万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

2km

軽自動車一般

2018/10/02掲載終了

146万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

5km

軽自動車一般

2018/10/04掲載終了

売約済み

ホンダ

N BOX

SSパッケージ

H.26年(2014)

23465km

軽自動車一般

2018/09/06掲載終了

99.9万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.25年(2013)

76151km

軽自動車一般

2018/09/04掲載終了

102万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.24年(2012)

15700km

軽自動車一般

2018/10/13掲載終了

113万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.25年(2013)

13400km

軽自動車一般

2018/09/21掲載終了

売約済み

ホンダ

N BOX

GLパッケージ

H.25年(2013)

38176km

軽自動車一般

2018/09/11掲載終了

138万円

ホンダ

N BOX

X

H.27年(2015)

23385km

軽自動車一般

2018/09/08掲載終了

87万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.25年(2013)

44916km

軽自動車一般

2018/09/08掲載終了

108.9万円

ホンダ

N BOX

G Lパッケージ

H.28年(2016)

24584km

軽自動車一般

2019/07/24掲載終了

89.8万円

ホンダ

N BOX

☆G Lパッケージ☆純正ナビTV☆ETC

H.24年(2012)

46000km

軽ワンボックスワゴン

2018/09/22掲載終了

68.9万円

ホンダ

N BOX

G

H.24年(2012)

74875km

軽自動車一般

2018/08/21掲載終了

119.8万円

ホンダ

N BOX

カスタム G ターボパッケージ

H.24年(2012)

23018km

ミニバン/ワンボックス

2018/11/27掲載終了

89.8万円

ホンダ

N BOX

G・Lパッケージ

H.25年(2013)

48654km

軽自動車一般

2018/08/23掲載終了

149万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

5km

軽自動車一般

2018/08/23掲載終了

149万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

2km

軽自動車一般

2018/08/23掲載終了

146万円

ホンダ

N BOX

G L ホンダセンシング

H.30年(2018)

5km

軽自動車一般

2018/09/09掲載終了

90万円

ホンダ

N BOX

G SSパッケージ

H.25年(2013)

18235km

軽自動車一般

menu